Електронска грепкА

Оваа апликација е наменета за маркетите, дистрибутерите и сите други заинтересирани кои организираат
наградни игри со грепка.
Предностите на оваа грепка се тоа што нема печатење на истите, неограничена употреба, менаџирање со бројот и видот на наградите преку административен панел....
Потребни реквизити:
- Таблет на главна каса
- Држач за таблет
За наградни игри во маркети
НАГРАДА
     

Copyright © Multi vision 2015